Examination Timetable

 
 University of Pune Examination Schedule/Timetable

Theory Examination Timetable April-May, 2016

Timetable of Online/In Sem/Theory Examination for FE/SE/TE/BE/ME...

Schedule of Examinations (Oct./Nov., May/June)

Online Examination Circulars for FE & SE

   

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2013
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 07/04/2016              Home           Contacts Us