University Results
                                                                                                                                                                         ^TOP^

Civil Engineering

 Year

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 S.E.

 100%

 97.75%

 91%

 92.13%

 93.33%

91%  

 T.E.

 97%

 97.40%

 93.9%

 98.77%

 97%

97%

 B.E.

 100%

 98.73%

 98.81%

 98.48%

 97%

 100%

May 2015 Toppers:

Final Year (BE) 

1. Chandgude Suraj S. - 74.73%

2. Shaikh Amreetabassum K. - 74.2%

3. Mhaske Umesh A. - 74.06%

4. Pawar Dayanand B. - 73.46%

5. Shinde Pramod P. - 73.06%

Third Year (TE)

1. Nimbalkar Shradha S. - 67.60%

2. Jagtap Sonal S. - 66.87%

3. Dongale Tejashree T. - 65.60%

4. Salunkhe Aniket S. - 65.53%

5. Jadhav Sushant B. - 65.07%

Second Year (SE)

1. Yadav Ajay P. - 67.8%

2. Choudhar Priyanka S.- 66.93%

3. Patil Supriya A. - 66.8%

4. Chandgude Priyanka V. - 66.73%

5. Rayakar Madhuri A. - 66.2%

^ TOP ^

   Year

 2015

 2014

 2013

 2012

2011

 2010

 S.E.

72%

  92%

 100%

 89%

95%  

97% 

 T.E.

69%

 84%

 100%

 95%

99%

96%

 B.E.

97%

100%

96%

 96%

92%

89% 

May. 2015 Toppers:

Final Year (BE)

1. Takale Shailaja - 74.8%

2. Shinde Gouri -  73.87%

3. Kore Snehal - 72.2%

4. Mane Abhiruchi - 71.67%

5. Murwade Supriya - 71.53%

Third Year (TE)

1. Kure Komal – 77.26%

2. Mandhare Komal – 76.33%

3. Nikam Varsha - 75.66%

4. Varal Anuradha – 74.46%

5. Birajdar Neeta – 72.46%

Second Year (SE)

1. Shaikh Roshan   - 73.46%

2. Jogalekar Nilam- 71.06%

3. Nigade  Shravani  - 70.6%

4. Marathe  Shraddha - 70.46%

5. Bhore Kshitija - 69.46%

^ TOP ^

Year

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 S.E.

 95%

 95%

 85%

 71%

 80%

85%  

 T.E.

 88%

 94%

 97%

 95%

 93%

94%

 B.E.

 92%

 96%

 94%

 83%

 96%

98%

May 2015 Toppers:

Final Year (BE)

1. Chavane Rohit - 74.87%

2. Kadam Dinesh - 73.33%

3. Jadhav Pallavi - 73.13%

4. Kakde Supriya - 71.13%

5. Magar Bhagyashree - 71.00%

Third Year (TE)

1. Gandre Pooja - 71.93%

2. Vende Vishal - 69.53%

3. More Sukanya - 67.53%

4. Pawar Dipika - 67.06%

5. Bhosale Pallavi / Ghate Priyanka - 66.86%

Second Year (SE) 

1. Desai Rashmi - 79.47%

2. Kawade Akshay - 76.60%

3. Molawade Sushma - 76.47%

4. Desai Rachana- 75.40%

5. Morgaonkar Shital - 73.67% 


^ TOP ^

Year

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 S.E.

 95%

 95%

 84%

 86%

 95%

92%  

 T.E.

 100%

 91%

 96%

 96%

 97%

96%

 B.E.

 96%

 97%

 94%

 97%

 96%

92%

May./June. 2015 Toppers:

Final Year (B.E.)

1. Korde Puja Nivrutti - 71.20%

2. Kawathekar Pranit Prashantrao - 70.27%

3. More Ashwini Bhauso - 69.47%

3. Dhane Amit A. - 69.47%

5. Zagade Abhay M. - 69.20%

6. Phadtare Komal S - 69.00%

Third Year (T.E.)

1. Kadam Kiran Kisan - 76.00%

2. Gapat Snehal Angad - 72.4%

3. Raut Supriya Sampat - 71.1%

4. Jadhav Aishwarya Suresh - 71.06%

5. Ghogare Amarja Namdev - 70.06%

Second Year (S.E.)

1. Chavan Tejaswini Rajesh - 72.07%

2. Nagarwala Zainab Aliasgar - 71.13%

3. Hadap Kasturi Sanjay - 70.93%

4. Bhosale Divya Rajendra - 70.27%

5. Kamble Vaishali Kashinath - 69.40%

^ TOP ^

Year

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 S.E.

97% 

95% 

86% 

79% 

91% 

87%  

 T.E.

96% 

87% 

96% 

93% 

98%

92%

 B.E.

96% 

87% 

99% 

81% 

96% 

93%

 

 May 2015 Toppers:

Final Year (BE)

1.  Patil Yogesh S. - 78.40%

2.  Rakshe Shashank D. - 76.87%

3.  Kharade Amit A. - 76.20%

4.  Gawade Prashant S. - 76.06%

5.  Bhagat Lalit - 75.47%

Third Year (TE)

1.  Jagtap Prathamesh R. - 81.93%

2.  Shinde Shivaji B. - 78.20%

3.  Gadhave Ajinkya S.- 77.60%

4.  Jadhav Jagdish V. - 74.33%

5.  Jagtap Akshay C. - 73.13%

Second Year (SE)

1.  Dhawan Asmita D. - 79.60%

2.  Vitekar Mukul M.- 73.46%

3.  Munjawade Vijay S. - 71.20%

4.  Salunkhe Akshaykumar D. - 71.13%

5.  Dudhane Mayur D. - 69.40%

^ TOP ^

 Year

 2015

 2014

 2013

 2012

 S.E.

97%

89%

90%

88%

 T.E.

95%

96%

98%

-

 B.E.

100%

97%

98%

-

 

May 2015 Toppers:

Final Year (B.E.)

1. Pawase Sonali R. - 74.13%

2. More Monali J. - 74.13%

3. Kumbhar Pradnya B. - 73.33%

4. Khune Priyanka A. - 73.33%

5. Inamdar Sharvari S. - 72.87%

Third Year (T.E.)

1. Sevekari Pranav P. - 72.33%

2. Mane Snehal S. - 69.8%

3. Nikam Akshay S. - 69.6%

4. Bhosale Kajal S. - 69.2%

5. Gaikwad Prachi B. - 67.26%

Second Year (S.E.)

1. Mulani Anjum A. - 78.33%

2. Khaire Dnyanchandra S. - 76.80%

3. Nimbalkar Gayatri C. - 71.73%

4. Khade Harshad - 70.00%

5. Phalke Poonam D. - 68.13%

First Year Engineering

^ TOP ^

2015

2014

2013

2012

2011

2010 

89%

91%

93%

82%

88%

74%

 

May 2015 Toppers:

First Year (FE)

1. Bhilare Swapnil L- 80.5%

2. Murumkar Ajay R.- 77.7%

3. Agre Akshay / Bhingare Tejas.- 77.6%

4. Kare Prasad - 77.6%

5. Kokate Kamini - 77.5%

6. Kavi Amol Suresh - 76.43%

 

 

Copyright ©2010
VPCOE Baramati
All rights reserved

Last updated on 08-10-2015                                                 Home           Contacts Us