Examination Section

University Result Ledgers Nov./Dec. 2015

 Date

M. E.Digital System University Result Ledger (2013 Course)

12/03/2016

M. E. Structural Engg. University Result Ledger (2013 Course)

04/03/2016

M. E. Energy Engg. University Result Ledger (2013 Course)

04/03/2016

M. E. Design Engg. University Result Ledger (2013 Course)

04/03/2016

M. E. Comp. Engg. University Result Ledger (2013 Course)

04/03/2016

M. E. University Result Ledger (2008 Course)

04/03/2016

B. E. University Result Ledger (2003 Course)

15/02/2016

F. E. University Result Ledger (2015 Course)

05/02/2016

B. E. University Result Ledger (2012 Course)

01/02/2016

S. E. University Result Ledger (2014 Course)

25/01/2016

F. E. University Result Ledger Eligibility Pending (2014 Course)

23/01/2016

F. E. University Result Ledger Backlog (2014 Course)

23/01/2016

T. E. University Result Ledger (2012 Course)

21/01/2016

S. E. University Result Ledger Backlog (2012 Course)

20/01/2016

B. E. University Result Ledger Backlog (2008 Course)

09/01/2016

F. E. University Result Ledger Backlog (2012 Course)

09/01/2016

T. E. University Result Ledger (2003 Course) 

01/01/2016

T. E. University Result Ledger (2008 Course) 

31/12/2015

S. E. University Result Ledger (2008 Course) 

30/12/2015

F. E. University Result Ledger (2008 Course) 

22/12/2015

DOWNLOAD SECTION

University Result Ledgers May./June. 2015

University Result Ledgers Oct./Nov. 2014

University Result Ledgers May./June. 2014

University Result Ledgers Oct./Nov. 2013

University Result Ledgers May/June 2013

University Result Ledgers Oct./Nov. 2012

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2014
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 12/03/2016                                                                                      Home           Contact Us