Examination Section

University Result Ledgers May/June 2015

 Date

ME Result Ledger (2003 Course) - Computer Engineering

18/09/2015

ME Result Ledger (2003 Course) - Digital Systems

18/08/2015

ME Result Ledger (2003 Course) - Design Engineering

18/08/2015

ME Result Ledger (2003 Course) - Energy Engineering

18/08/2015

ME Result Ledger (2003 Course) - Structural Engineering

18/08/2015

TE University Result Ledger (2003 Course)

01/08/2015

SE University Result Ledger (2003 Course)

01/08/2015

TE University Result Ledger (2012 Course)

27/07/2015

TE University Result Ledger CV Pending (2012 Course)

27/07/2015

TE University Result Ledger Backlog(2012 Course)

27/07/2015

SE University Result Ledger Eligibility (2012 Course)

24/07/2015

SE University Result Ledger (2012 Course)

23/07/2015

TE University Result Ledger (2008 Course)

21/07/2015

SE University Result Ledger (2008 Course)

21/07/2015

BE University Result Ledger (2008 Course)

20/07/2015

FE University Result Ledger CV Pending (2012 Course)

09/07/2015

F. E. University Result Ledger (2012 Course)  

06/07/2015

F. E. University Result Ledger (2012 Course) backlog 

04/07/2015

F. E. University Result Ledger (2008 Course) 

04/07/2015

DOWNLOAD SECTION

University Result Ledgers Oct./Nov. 2014

University Result Ledgers May./June. 2014

University Result Ledgers Oct./Nov. 2013

University Result Ledgers May/June 2013

University Result Ledgers Oct./Nov. 2012

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2014
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 18/09/2015                                                                                      Home           Contact Us