Examination Forms

 
Apply Online For Examination Forms (FE/SE/TE/BE/ME)
(Fresh & Repeater Students)

Notice for Examination Forms Submission Procedure.  (FE to BE)

Click Here for Apply Online for filling Examination Form (FE to BE and ME)

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2013
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 06/04/2016              Home           Contacts Us