Certificates Section

 
University Certificates

Certificate Section
Degree Certificate
Duplicate Degree Certificate
Duplicate Passing Certificate
Duplicate Statement of Marks
Rank Certificate
Special Certificate
   

College Certificates
 
Transcript
Verification of Students
Transference Certificate
   
 

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2013
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 21/09/2015              Home           Contacts Us