UID NOs. (Eligibility Section)

 


UNIVERSITY OF UID NOs. (ELIGIBILITY NOs.)  

 

Branch

Admission Year

2010-11

Admission Year

2011-12

Admission Year 

2012-13

Admission Year 

2013-14

Admission Year 

2014-15

Admission Year 

2015-16

Admitted in First Year:

Computer Engineering

Elect.           Telecom. Engg

Information Technology

Mechanical Engineering 

Civil Engineering

Electrical Engineering 

Admitted in Direct Second Year:

Computer Engineering

 

Elect. & Telecom. Engg  

 

Information Technology 

 

Mechanical Engineering  

 

Civil Engineering 

 

Electrical Engineering  

 

Post Graduate Courses:

M.E. Computer

 

M.E. Digital System 

M.E. Energy Engineering  

 

 

M.E. Design Engineering 

 

 

 M.E. Structural Engineering

 

 

 

 

 

 

 

विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना

परीक्षासंदर्भात कोणतेही अर्ज (गुण पडताळणी, झेरॉक्स इ.) दाखल करताना विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या नियमांची पूर्ण माहिती करून आपले अर्ज दाखल करावेत.

विद्यापीठाचे परीक्षा संदर्भातील नियमांची माहिती घेण्याकरीता खालील इमेजवर क्लिक करा. 

Copyright ©2010
VPCOE Baramati
All rights reserved

Updated on 03/10/2015                                                               Home           Contacts Us